VÁLKA BOLÍ

PodpořMe ukrajinské vojáky a zachraňujMe životy

Dobročinné sbírky a další činnosti

Materiál, který dodáváme na frontu

Kontaktní údaje a další informace

O NÁS

Ukrajina bez bolesti, z.s. je nezisková organizace se zaměřením na poskytování zdravotnického materiálu pro ukrajinské vojáky, kteří jsou postiženi konfliktem na Ukrajině. Naše organizace vznikla s cílem pomoci zraněným vojákům a snížit utrpení, které válka přináší.

Věříme, že každý život je cenný a zaslouží si ochranu a péči. Sbíráme finanční prostředky a využíváme je k nákupu zdravotnického materiálu přímo podle aktuálních potřeb vojáků na Ukrajině. Spolupracujeme s odborníky a partnery, abychom zajistili, že naše dodávky jsou co nejefektivnější a nejúčinnější.

Vaše podpora je neocenitelná. Pokud chcete přispět finančním darem, můžete tak učinit prostřednictvím našich projektů na donio.cz. Rovněž vítáme jakoukoli formu dobrovolnické činnosti, ať už se jedná o organizaci akcí, shromažďování darů nebo dobrovolnickou práci na Ukrajině. Vaše pomoc nám umožní zachránit životy a poskytnout potřebnou lékařskou péči.

PROJEKTY

V současné době evidujeme naléhavou potřebu několika tisíc trauma kitů pro ukrajinské vojáky, kteří denně čelí nebezpečí zranění v boji za svobodu a ochranu své země. Trauma kit je zásobník zdravotnického materiálu, který obsahuje životně důležité předměty pro poskytování první pomoci při vážných zraněních.

Společně můžeme poskytnout nezbytnou zdravotní péči a pomoc těm,kteří statečně bojují za svobodu a mír.

PODPOŘTE NÁS JEŠTĚ DNES

spojte se s námi

Adresa

UKRAjina bez bolesti, z.s.

Školská 689/20 110 00, Praha 1

Telefon

+420 608 772 917